Krenizdravo.
Trudnoća Porod Zdravlje djece Životni stil.
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek . Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
1. Što je Cialis i za što se koristi.
CIALIS je namijenjen liječenju erektilne disfunkcije u muškaraca. Erektilna disfunkcija znači nemogućnost postizanja ili održavanja dovoljne čvrstoće penisa, nužne za obavljanje seksualne aktivnosti.
CIALIS pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima fosfodiesteraze tipa 5. Nakon seksualne stimulacije, CIALIS djeluje tako da pomaže opuštanju krvnih žila u penisu i tako omogućava dotjecanje krvi u penis. Rezultat toga je poboljšana erektilna funkcija. CIALIS Vam neće pomoći ako nemate erektilnu funkciju.
Važno je znati da CIALIS ne djeluje ako nema seksualne stimulacije. Vi i Vaš/a partner/ica trebate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili i da ne uzimate lijek za erektilnu funkciju.
2. Prije nego počnete uzimati Cialis.
Ako ste alergični (preosjetljivi) na tadalafil ili na bilo koji drugi sastojak CIALISA. Ako uzimate organski nitrat u bilo kojemu obliku ili donore dušikova oksida, npr. amil-nitrit. To je skupina lijekova („nitrati“) koji se primjenjuju u liječenju angine pektoris („boli u prsima“). Pokazalo se da CIALIS pojačava djelovanje tih lijekova. Uzimate li nitrate u bilo kojem obliku ili u to niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ako imate tešku bolest srca ili ste nedavno pretrpjeli srčani udar. Ako ste nedavno pretrpjeli moždani udar. Ako imate nizak krvni tlak ili nekontrolirano visoki krvni tlak. Ako ste ikada izgubili vid zbog nearterijske prednje ishemičke optičke neuropatije (NAION), stanja ponekad opisivanog kao „infarkt oka“.
Pri uzimanju Cialisa budite posebno oprezni:
Seksualna aktivnost predstavlja mogući rizik u osoba s bolesti srca jer dodatno opterećuje srce. Ako imate problema sa srcem, o tome trebate obavijestiti svog liječnika.
U tekstu niže navode se dodatni razlozi zbog kojih CIALIS možda ne biste trebali uzimati.
Ako se išta od navedenoga odnosi na Vas, prije uzimanja lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom:
Ako imate anemiju srpastih stanica (abnormalnost crvenih krvnih stanica), multipli mijelom (rak koštane srži), leukemiju (rak krvnih stanica) ili bilo kakvu deformaciju penisa. Ako imate težak problem s jetrom. Ako imate težak problem s bubrezima.
Nije poznato da li je CIALIS učinkovit kod pacijenata koji su imali kirurški zahvat u području zdjelice ili radikalnu prostatektomiju koja nije poštedna za živce.
Ako doživite naglo smanjenje ili gubitak vida, prestanite uzimati Cialis i odmah se javite svom liječniku.
CIALIS nije namijenjen za primjenu kod žena i adolescenata mlađih od 18 godina.
Pri uzimanju drugih lijekova.
Uvijek obavijestite svojeg liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali koji drugi lijek, čak i onaj koji se može nabaviti bez recepta, jer lijekovi katkada mogu međusobno reagirati.
To je posebno važno ako uzimate nitrate, jer u tom slučaju ne smijete uzimati CIALIS.
Lijekovi iz skupine alfa blokatora se ponekad koriste za liječenje visokog krvnog tlaka i povećane prostate. Obavijestite svog liječnika ukoliko se liječite zbog bilo kojeg od ovih stanja ili ako uzimate druge lijekove za liječenje visokog tlaka.
Ako uzimate lijekove koji mogu inhibirati enzim CYP3A4 (npr. ketokonazol ili inhibitori proteaza za liječenje HIV-infekcije), učestalost nuspojava se može povećati.
Ne uzimajte CIALIS s drugim lijekovama ako vam liječnik kaže da ne smijete.
CIALIS ne smijete uzimati istodobno s bilo kojim drugim sredstvom za poboljšanje erekcije.
Uzimanje Cialisa s hranom i pićem.
Možete uzeti CIALIS s ili bez hrane. Podaci o učinku alkohola nalaze se u odjeljku 3.
Upravljanje motornim vozilima i strojevima.
Budući da su u kliničkim ispitivanjima uo čeni slučajevi pojave omaglice pri uzimanju CIALISA, prije nego sjednete za upravljač motornog vozila ili stroja, morate znati kako reagirate na lijek.
Važna informacija o nekim sastojcima Cialisa.
CIALIS sadrži laktozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.
3. Kako uzimati Cialis.
CIALIS uzimajte uvijek točno onako kako Vas je uputio liječnik. Ako niste sigurni, provjerite način uzimanja sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Uzimanje Cialisa jednom dnevno primjenjuje se kod muškaraca koji imaju seksualne aktivnosti dva ili više puta tjedno. Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg jednom dnevno otprilike u isto vrijeme. Vaš liječnik može vam prilagoditi dozu do 2,5 mg ovisno o vašoj rekciji na Cialis. Cialis tablete su za primjenu kroz usta. Tabletu progutajte cijelu, s malo vode. CIALIS možete uzimati s hranom ili bez nje.
Kada uzmete Cialis jedan dnevno, omogućena vam je erekcija, nakon seksualne stimulacije, u bilo koje doba tijekom 24 sata. Važno je napomenuti da CIALIS ne djeluje ako nema seksualne stimulacije. Vi i vaš partner/ica trebate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili i da ne uzimate lijek za erektilnu disfunkciju.
Uzimanje alkohola može utjecati na Vašu sposobnost postizanja erekcije. Uzimanjem alkohola može se privremeno sniziti Vaš krvni tlak. Ako ste uzeli ili planirate uzeti CIALIS, izbjegavajte prekomjerno uzimanje alkohola (izbjegavati koncentraciju alkohola u krvi od 0,08 % ili veću) jer se time može povećati rizik pojave omaglice pri ustajanju.
NE smijete uzimati CIALIS više od jednom na dan.
U slučaju da ste uzeli više Cialisa od preporučenog.
U slučaju da ste uzeli više CIALISA nego što biste smjeli obavijestite svog liječnika.
U slučaju da ste zaboravili uzeti CIALIS.
Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu tabletu.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom CIALISA obratite se vašem liječniku ili ljekarniku.
4. Moguće nuspojave.
Kao i svi ostali lijekovi, CIALIS može izazvati nuspojave, ali se ne moraju pojaviti u svakoga. One su po svojoj naravi obično blage do umjerene.
Kada je nuspojava opisana kao „vrlo česta“ u ovoj uputi o lijeku, to znači da je zabilježena kod najmanje 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek. Kada je nuspojava opisana kao „česta“, to zna či da je zabilježena kod više od 1 na svakog 100-tog pacijenta, ali manje od 1 na 10 pacijenata.
Kada je nuspojava opisana kao „manje česta“, to znači da je zabilježena kod više od 1 na svakog 1000-tog pacijenta, ali manje od 1 na 100 pacijenata. Kada je nuspojava opisana kao „rijetka“, to znači da je zabilježena kod više od 1 na svakog 10 000-tog pacijenta, ali manje od 1 na 1000 pacijenata.
Vrlo česta nuspojava kod bolesnika koji uzimaju CIALIS je:
Među česte nuspojave ubrajaju se:
bol u leđima, bol u mišićima, začepljenje nosa, crvenilo lica, vrtoglavica i slaba probava.
Među manje česte nuspojave ubrajaju se:
alergijske reakcije uključujući osip, bol u abdomenu, refluks, zamućeni vid, bol u oku, pojačano znojenje, osjećaj lupanja srca, ubrzani rad srca, visoki krvni tlak, niski krvni tlak i bol u prsima.
Ako se za vrijeme ili nakon seksualne aktivnosti javi bol u prsima , NE smijete uzeti nitrate, već odmah morate potražiti liječničku pomoć.
Rijetke nuspojave kod bolesnika koji uzimaju CIALIS su:
nesvjestica, migrena, napadaji i prolazni gubitak pamćenja, oticanje vjeđa, crvenilo očiju, iznenadno slabljenje ili gubitak sluha, koprivnjača i krvarenje iz nosa.
U rijetkim slučajevima, nakon uzimanja CIALISA moguća je pojava produžene, možda i bolne erekcije . Ako nastupi takva erekcija, koja traje neprekidno duže od 4 sata, morate se odmah javiti liječniku.
U muškaraca koji su uzimali CIALIS, u rijetkim je slučajevima uočena pojava srčanog udara i moždanog udara . Većina tih muškaraca, premda ne svi, imali su problema sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće ustanoviti jesu li spomenute nuspojave bile izravno povezane s uzimanjem CIALISA.
Rijetko je prijavljeno djelomično, naglo, privremeno ili trajno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka.
Nekoliko dodatnih nuspojava prijavljeno je kod muškaraca koji su uzimali CIALIS i rijetko se pojavljuju, a nisu primjećene za vrijeme kliničkih ispitivanja. One uključuju migrenu, otjecanje lica, ozbiljan kožni osip, neke poremećaje koji utječu na protok krvi u oči, nepravilni otkucaji srca, anginu i iznenadnu srčanu smrt .
U jedne su životinjske vrste uočeni učinci koji bi mogli uputiti na poremećaj plodnosti . Naknadna ispitivanja u čovjeka pokazuju da takav učinak u ljudi nije vjerojatan, iako je u nekih muškaraca uočeno smanjenje koncentracije spermija.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
5. Kako čuvati Cialis.
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
CIALIS se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i blisteru. . Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.
6. Dodatne informacije.
Djelatna tvar je tadalafil. Jedna tableta sadržava 5 mg tadalafila.
Pomoćne tvari su:
Jezgra tablete: laktoza hidrat, umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza, mikrokristalična celuloza, natrijev laurilsulfat, magnezijev stearat. Film-ovojnica: laktoza hidrat, hipromeloza, triacetin, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), talk.
Kako Cialis izgleda i sadržaj pakiranja?
CIALIS 5 mg tablete su svijetložute filmom obložene tablete. One su bademasta oblika i na jednoj strani nose oznaku “C 5”.
Cialis 5 mg je dostupan u blister pakiranju od 28 tableta.
Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka : ELI LILLY HRVATSKA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 269 G Green Gold Centar, Zgrada V2/8. kat, 10 000 Zagreb.
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska.
Na recept, u ljekarni.
Web Developer si? Tražiš posao? Kreni zdravo traži baš tebe!
Najčitanije:
Kako koristiti ricinusovo ulje za trepavice?
Ricinusovo ulje se već od davnina koristi u kozmetici, za njegu kože i kose. Ono je…
Otkrijte zašto Indijke imaju prekrasnu kosu.
Indijke su poznate po lijepoj, dugoj, zdravoj i sjajnoj kosi. Jedan od prepoznatljivih simbola indijske, ženske…
Vodič za podizanje imuniteta prirodnim putem.
Netko samo ponekad, a netko jako često zapadne u stanje slabog imuniteta. Nekome je dovoljno da…
Uz vlastiti Kefir do zdravlja i uštede.
Jeste li znali da ovaj ukusni i hranjivi mliječni napitak možete napraviti sami i bez puno…
Išijas – simptomi, liječenje i hernija diska.
Išijas je najdulji živac u tijelu koji se proteže od donjeg djela kralježnice sve do nogu…
Napadi panike i kako ih kontrolirati.
Napad panike je iznenadni osjećaj veoma jakog straha i uplašenosti odnosno osjećaj nelagode, koji sa sobom…
10 razloga zašto biste trebali jesti datulje svaki dan.
Datulje imaju širok spektar zdravstvenih dobrobiti zbog kojih se smatraju najzdravijim voćem na zemlji. Datulje su…
Aditivi u hrani (E- brojevi)- kompletan popis.
Aditivi se dodaju u hranu da bi ju se obojilo, konzerviralo, kako bi joj se stabilizirao…
Detoksikacija organizma u 7 dana.
Detoksikacija je prirodan proces neutralizacije ili eliminacije otrova iz ljudskog tijela. Otrovi (sve ono što može…
Imate li pitanje ili komentar?
Komentatore nagrađujemo, saznaj više.
Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.
Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora i darujemo mu poklon iz Web Shopa.
Što želimo? Komentare u kojima:
su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje.
Ne želimo komentare koji su:
gramatički vrlo neispravni ili nerazumni nevezani za temu Ako procijenimo da komentar ne doprinose temi biti će obrisani.
Ne zaboravite kod komentara upisati ispravnu E-mail adresu kako bismo vas mogli kontaktirati i nagraditi.
Napomena: Komentari služe čitateljima za razmijenu iskustva i korisnih saznanja. Portal Kreni zdravo nije u mogućnosti komentirati dijagnoze čitatelja, stoga vas molimo da se za stručne medicinske savjete obratite stručnoj osobi.
Iz web shopa izdvajamo.
Kalkulator plodnih dana.
Izračunajte plodne dane tijekom kojih možete ostvariti trudnoću.
Što drugi upravo čitaju?
Posljednji komentari.
ProstaAktiv od dr. Pavlovića je odlična stvar meni je jako pomoglo a. → Odgovori.
poštovani, imam 32 g, i imam problema sa donjim dijelom leđa. radi. → Odgovori.
Popio kavu s limunom i valjda ce stati proljev. Inace bila je i tempe. → Odgovori.
Jabi se volio zaposliti kao kiroprakticar Jer sam na taj nacin izlije. → Odgovori.
Jas kotistam lekovi za depresija poveke godini go ptasav doktorotdo ko. → Odgovori.
Povežite se s Kreni Zdravo:
© 2010-2018 Kreni Zdravo! Sva prava pridržana.